O ROZHLEDNĚ

O stavbě nové rozhledny na Sedle uvažovali pořadatelé silvestrovských pochodů na Sedlo z obce Podmokly již delší dobu.
Až bylo v roce 2003 skutečně založeno a zaregistrováno „Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle“, jehož cílem bylo získat prostředky na obnovu rozhledny na Sedle a realizovat stavbu. Rozhlednu se podařilo postavit v roce 2009. Dnes tak můžeme vystoupat na vyhlídkový ochoz této stavby, navržené Ing. arch. Pavlem Ullmannem a podle projektu firmy Pontex s.r.o., postavené firmou Haas-Fertigbau, rozhlédnout se a s čistým svědomím říci, mělo to smysl.

Činnost sdružení pro obnovu rozhledny byla ukončena k 31.12. 2015.
Od 1.1. 2016 přechází rozhledna Na Sedle do správy města Sušice.


Rozhledna Na Sedle u Albrechtic je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce, jejíž tvar tvoří půdorysně sedmiúhelník s poloměrem opsané kružnice 3.9m v nejnižším podlaží. V jednotlivých podlažích osmipodlažního objektu se pak poloměr opsané kružnice zmenšuje. Výška rozhledny je 27,75m. Hlavní nosnou kostru tvoří vertikální vazníky, svázané po patrech vazníky horizontálními. Funkci zavětrování rozhledny plní zavětrovací ztužidla, která jsou vedena při horním a spodním pasu vertikálního vazníku. Pomocnou nosnou funkci bude plnit systém vnitřního ztužení ve svislé ose rozhledny. Do této konstrukce je včleněno dřevěné schodiště, ochoz v místě 7.NP a střecha. Střecha je ve tvaru broušeného diamantu a její konstrukce je řešena jako dřevěná příhradová konstrukce. Nosná konstrukce je opláštěna zpeřenými prkny. Ve smyslu požadavků PBŘ je konstrukce proti požáru chráněna deskami Promatec-H. Betonové obezděné základové patky jsou kotveny do skalního podloží pomocí skalních kotev. Před zahájením stavby byl pracovníky Západočeského muzea v Plzni proveden archeologický průzkum.

Fotografie ze stavby rozhledny najdete ve fotogalerii.

návrh:
projekt:
stavba:
investor a provozovatel:
nadmořská výška horního líce základových patek:
výška rozhledny:
výška vyhlídkové plošiny:
celková spotřeba řeziva na nosnou konstrukci:
spotřeba oceli:
termín výstavby základových patek:
termín zahájení stavby konstrukce:
termín dokončení stavby:
cena vlastní stavby:
celkové způsobilé výdaje projektu:

Pavel Ullmann
Tomáš Míčka (Pontex s.r.o.)
Jan Mareš (HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.)
Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle
900, 1 mnm Bpv
27.75 m
23.75 m
50 m3 řeziva tr. SI.
10 t.
2006
08/2009
11/2009
5 603 702 Kč
6 426 752 KčSPONZOŘI

Pontex spol. s r.o. | HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. | Plzeňský kraj | Město Sušice | Město Kašperské Hory | Obec Podmokly | SG Strojírna s.r.o. | Obec Budětice | Sublima Březnice | Solo Sirkárna | Sušické uzeniny a.s. | Josef Spěváček | Divadlo KVK | Komorní činohra | pěvecký sbor Nimbostratus | BBA Group s.r.o. | Tobrys s.r.o. | Pavel Ullmann | Radek Čmolík | Jiří Příhoda | Láďa Hladík | Pavel Chour